Mieszkając we wspólnocie mieszkaniowej, prędzej czy później spotkasz się z pojęciem “część wspólna nieruchomości” należącej do wspólnoty. W tym artykule postaramy się przybliżyć czytelnikowi czym jest część wspólna nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej i jakie prawa i obowiązki spoczywają na jej członkach, aby część ta była utrzymywana w należytym stanie. Zgodnie z Ustawą o własności lokali,…

 

Jedną z bardziej skomplikowanych spraw dotyczących wspólnoty mieszkaniowej, a czasem budzącej niezdrowe kontrowersje pośród jej członków bywa obliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej, które przypadają na poszczególne lokale wchodzące w skład całej wspólnoty mieszkaniowej. Każdy z właścicieli poszczególnych lokali, wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, ma ściśle i precyzyjnie określony udział w tzw. nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólna…

 

W praktycznie każdej wspólnocie mieszkaniowej, które najczęście składają się z jednego lub większej liczby bloków, zarząd tej wspólnoty ponosi pewne koszty, które składają się na utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, czyli w co najmniej takim stanie, w jakim była nieruchomość w momencie objęcia przez zarząd administracji nad nią. Są to tak zwane koszty zarządu nieruchomością…

 

Wspólnoty mieszkaniowe między innymi tym się różnią od spółdzielni mieszkaniowych, że członkowie tych drugich mają obowiązek tworzenia funduszu remontowego i wpłacania na niego miesięcznych zaliczek. O powstaniu funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej decydują jej członkowie. Warto go założyć, gdyż budynki wspólnotowe to najczęściej stare bloki zakładowe, czy postpegieerowskie lub kamienice dawniej będące własnością gminy i…