Każda wspólnota mieszkaniowa powinna posiadać roczny plan gospodarczy, w którym zawarte będą planowane wydatki na nadchodzący rok. Będą one zawierały zarówno planowane na nadchodzący rok koszty zarządu nieruchomością wspólną, jak i koszty zaplanowanych prac remontowych. Roczny plan gospodarczy we wspólnocie mieszkaniowej jest budowany na podstawie zeszłorocznego rozliczenia finansowego i jest przedstawiany na zebraniu członków wspólnoty…

 

Wspólnota mieszkaniowa (ściślej mówiąc, zebranie właścicieli czyli członków wspólnoty mieszkaniowej) może do administracji nieruchomością powołać wyspecjalizowaną w takiej działalności firmę lub upoważnić zarząd do wykonywania tych czynności. Oczywiście, firma taka będzie pobierać za to odpowiednie wynagrodzenie i działać będzie w zakresie ustalonym przez umowę cywilno-prawną pomiędzy administratorem a zarządem wspólnoty mieszkaniowej, występującym w imieniu i…

 

Prawa i obowiązki właściciela lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej nie są powszechnie znane nawet przez członków wspólnot. Dlatego właśnie dobrym pomysłem byłoby ich przedstawienie, w krótkiej i treściwej formie. Zapraszam do zapoznania się z artykułem prezentującym prawa i obowiązki członka wspólnoty mieszkaniowej. W momencie kupna lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej, nowy jego właściciel…

 

W zasadzie odpowiedź na pytanie jak założyć wspólnotę mieszkaniową nie istnieje, gdyż wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona z mocy prawa, ale tylko w określonych przypadkach określonych dokładnie Ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Wspólnota mieszkaniowa powstaje w każdym budynku mieszkalnym, w którym sprzedano (czyli wyodrębniono prawo własności) choć jeden…

 

Jeśli mieszkają państwo we wspólnocie mieszkaniowej, lub zamierzają kupić mieszkanie wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej, na pewno chcieliby państwo dowiedzieć się czym jest wspólnota mieszkaniowa i czy warto być jej częścią. Wspólnota mieszkaniowa jest pewną formą stowarzyszenia właścicieli lokali mieszczących się w jednym lub kilku budynkach wielorodzinnych znajdujących się na tej samej działce. Powstaje ona…